Ulike grupper

Stadions Venner er inndelt i grupperinger etter arbeidsoppgaver, for eksempel media, arenaservice og MBC/VIP.

Se de ulike gruppene i margen til høyre.

Annonse fra Eliteserien: