Media

Mediagruppen tar seg av akkreditert presse på kampdag

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Tildele plass på relevant pressetribune.
 • Informere om trådløst internettsystem
 • Informere om veien til presselobby i 5.etg og videre til pressetribunen.
 • Informere om tilgang til strøm for mobiltelefon/PC mv, alternativt telefonlinje om dette er rekvirert
 • Dele ut pressekort
 • Dele ut vester/armband til fotografer
 • Bistå med teknisk tilrettelegging
 • Klargjøre liste med lagoppstillinger for videre distribusjon.
 • Dele ut lagoppstillinger
 • Formidle kontakt etter ønske
 • Gi veiledning og hjelp til gruppen, eller etter individuelt behov
 • Være tilgjengelig ved pressetribunen
 • Være tilgjengelig i andre områder der presse er plassert.
 • Innlevering av utlevert materiell
 • Bistå med å knytte kontakter med aktuelle intervjuobjekter
 • Være tilstede på pressetribunene/presselobby/arbeidsom etter behov
 • Arrangere pressekonferanse der dette er nødvendig

Presse Servering

 • Fremmøte senest 2 timer før avspark i pressesenter 1.etg.
 • Rydde før, under og etter arrangement, inkluderer sette på plass dekketøy og utstyr.
 • Vert/vertinnefunksjoner
Annonse fra Eliteserien: