Vakthold

Ledes av Sikkerhetssjef

Disse er ansvarlig for definerte områder/ innganger. Områdesjefene (OS) rekrutterer funksjonærer i samarbeid med Sikkerhetssjef og Arrangementledelse, fordeler oppgaver og er overordnet ansvarlig for sitt område.

Oppgavene i de enkelte områder er varierte med alt fra tilrettelegging, kundebehandling, plassanvisning, kontroll, overvåkning, irettesettelse, «utkasting», nedrigging. Omdisponeringer eller endring av oppgaver til andre områder på anlegget, kan skje etter beskjed/ melding fra nærmeste overordnede.

Dersom det besluttes å holde stengt enkelte innganger grunnet forventet lavt publikumsbesøk, vil mannskapene til disse innganger kunne benyttes til andre oppgaver.

Typiske oppgaver vil være:

 • Overvåke områdene utenfor inngangsdørene/på gangsonen
 • Kontrollere/dirigere køer utenfor inngangsarealene.
 • Kontroll av vesker, sekker og lommer mv
 • Kontroll av billetter/sesongkort
 • Kommunikasjon - Samband/telefon
 • Overvåke områdene i vrimlearealene (toaletter/kiosker), ved tribuneutgang/oppgang, og på tribunene/felt
 • Opprettholde sikkerhet rundt spillere, dommere, lagledere og støtteapparat 
 • Bistå publikum slik at de finner sin riktige plass på tribunen.
 • Bistå publikum med svar på eventuelle spørsmål

Tunell/indre bane

 • Adgangskontroll og overvåkning
 • Vakthold indre bane
 • Låsing av spiller- og dommergarderober under kamp
 • Funksjonærer i området skal ha ansvar for utsetting og inntaking av midlertidige reklame- og profileringprodukter (seil, skilt mv)
 • Overvåke at ballgutter, korps, fotografer og andre som skal ha tilgang til arenaen, benytter riktig ut/inngang.
 • Dommere skal ”hentes” ute på banen av 2 – 3 funksjonærer både i forbindelse med pause og etter kampslutt.
 • Adgang til 1. etasje ved utgang fra trapperommene sentralt på syd må overvåkes for å unngå at uvedkommende kommer inn i arealene.
 • Påse at stiger og trapper er på plass når det er utrykning av arenalege og hjelpekorps.
 • Ved oppgaver på indre bane må det tas hensyn til at reklame ikke dekkes.
Annonse fra Eliteserien: