SV_parkeringsgruppa1.jpg

Parkering

Typiske arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for parkering av privatbiler og busser med parkeringsbevis på vestre og østre parkeringsplass
  • Parkering for presse/media
  • Gjestende lags busstransport
  • Parkering, kontroll og vakthold TV biler
  • Stenge av/kontrollere østre nedkjørsel til stadion
  • Være til disposisjon som reservestyrke etter endt primæroppdrag (omdisponere mannskaper til andre oppgaver ved kampstart)
  • Parkering av sykler
Annonse fra Eliteserien: