Kiosk

Breddeavdelingen har ansvar for kioskdrift på Aker Stadion i forbindelse med A-lagets hjemmekamper.

Kioskdriften er en av de viktigste inntektskildene til breddeavdelingen og finansierer en stor del av den sportlige aktiviteten som skjer i MFK Bredde. Aktiviteten i kioskene er basert på en del fast støttepersonell, samt foreldrebasert dugnad.

MFK Bredde er så heldige å ha flere fast engasjerte som bistår i dette arbeidet – men vi trenger flere!

Alle som bistår MFK Bredde med kiosksalg på Aker Stadion tilhører Stadions Venner og får rabatt på treningsavgift i breddeavdelingen, og dugnadsfritak for egne barn på a-lagets seriekamper.

Vi har behov for kioskansvarlige, faste kioskselgere samt kampverter - nærmere beskrivelse av oppgaver følger nedenfor:

Kioskansvarlige med følgende oppgaver:

Kioskansvarlige er fordelt på to stasjoner under kamp.

 • Klargjøring av faste kiosker og utekiosker på kampdag. Totalt 13 kiosker (herav 4 utekiosker).
 • Fordele pølse, pølsebrød etc. på kioskene. Pølsekokere settes på og pølse legges i pølsekokere.
 • Koke kaffe som er klar til å settes ut i kiosk når dugnadspersonelet kommer. Kaffe kokes fortløpende under hele kampen.
 • Fylle etter med varer dersom en kiosk går tom for noe under kamp.
 • Kioskansvarlig er ansvarlig for å stenge ned kioskene etter at kampen er ferdig. Sørge for at kioskene er ryddet og vasket etter instruks.
 • Alt av utstyr som kommer fra utekioskene må vaskes og alle kaffekanner skylles og klargjøres til neste kamp.

Faste kioskselgere med følgende oppgaver:

 • Klargjøring av kiosk til salg 1 time og 45 min før kampstart og påfølgende rydding etter kampslutt.
 • Hjelpe til med opplæring av andre dugnadspersoner i kiosken
 • Salg før og under kamp
 • Gjennomføre salgsoppgjør i etterkant av kampene.
 • Kamper som det forventes mye tilskuere til, kan det være at man må hjelpe til med å fylle på, hente varer til den kiosken man er fast kioskselger i.

Kampvert med følgende oppgaver:

 • Hovedansvarlig for mottak og koordinering av dugnadpersonell på kampdag.
 • Ved kaffesalg på tribune skal kampverten hjelpe til med koking av kaffe, fylle kaffesekker til kaffeselgere og gjøre klar pengevesker. Kampverten er ansvarlig for å telle opp pengene etter kaffeselger og registrere salget på kassa i kiosk 1.
 • Bistå med veksel, evt. kiosk under kamp.
 • Opprydding etter kampslutt

Hvorfor være med ?

MFK Bredde skal legge forholdene til rette slik at arbeidsoppgavene kan løses på en god og tilfredsstillende måte Som fast kioskpersonell i MFK Bredde og medlem i Stadions Venner har du følgende ”goder” :

 • Dugnadsfritak for egne barn i forbindelse med A-lagets hjemmekamper
 • Rabatt/fritak for treningsavgift, evt. gavekort på Sport 1
 • Redusert pris på sesongkort
 • Arrangementsantrekk fra Stadions Venner
 • Sosiale sammenkomster som breddefest, vårfest, høstfest og bortekamptur
 • Ulykkesforsikring i forbindelse med hjemmearrangementer
 • Rabatt på leie av lokaler ved Aker Stadion
 • 10-20% rabatt på Sport1 Molde (avhengig av hva)
 • Kursing i førstehjelp, brannvern og lignende og til slutt og ikke minst:
 • Et hyggelig, entusiastisk, positivt og engasjerende miljø der du har mulighet til å komme tettere innpå laget.

For å oppnå fulle rettigheter som fast kioskperpsonell i avtalen må funksjonæren ha et oppmøte på 10 kamper, hvorav minst 1 kamp mellom 15.06-15.08. Det kan være mulig at flere deler på en oppgave etter avtale. Dersom antall kamper blir flere enn avtalt, vil breddavdeligen kunne gi noe kompensasjon for merbelastning.

Det vil bli inngått en funksjonæravtale med hver enkelt før sesongstart.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å være med oss ? Interesserte bes ta kontakt med:

Randi Kirkeland

Team Leader commercial operation
92 09 09 81
[email protected]

Annonse fra Eliteserien: