Stadions Venner Utvalget

Formål med Stadions Venner Utvalget

Bidra til å være med på å styrke de frivillige i organisasjonen Stadions Venner gjennom åpenhet, disiplin, lidenskap og prestasjonsorientert.

• Ivareta de frivillige i Stadions Venner

• Representerer Stadions Venner saker inn mot arrangementledelsen.

Leder:

Gerd Norunn Nygård - [email protected] - tlf. 92 66 05 42

Annonse fra Eliteserien: