Akkreditering

Molde Fotballklubb ønsker media velkommen til Aker Stadion!

Internasjonale kamper er regulert av “UEFA Return to Play Protocol v4” og gjeldende nasjonale retningslinjer for håndtering av covid19.

Please observe that our international matches in 2021 will be played and organised within the regulations for “UEFA Return to Play Protocol v4” and Norwegian regulations regarding Covid 19/Corona.

Fyll inn dette skjemaet for å søke om presseakkreditering til Molde Fotballklubbs hjemmekamper.

Akkrediteringsfrist: Senest 4 dager før kampdag - det betyr at akkrediteringssøknaden må være inne i løpet av onsdag om kampen går søndag. Bekreftelse på godkjent akkreditering vil mottas på egen email fra klubbens mediesjef.

Please complete this form to apply for accrediting to Molde FKs matches at Aker Stadion. Deadline for accreditation is 4 days before matchday. Confirmation that your accreditation application will be sent to you by the Press Officer.

Begrenset antall akkrediteringer /
Limited number of accreditations

På grunn av restriksjoner i forbindelse med covid19 har vi kun lov til å ta i mot 30 personer fra media i tillegg til rettighetshavers tv-produksjon på Aker Stadion.
For internasjonale kamper må det derfor søkes om å få akkreditering til kampen. Dersom det kommer inn flere søknader enn det vi har plass vil klubben måtte prioritere og velge ut hvem som får akkreditering. Alle som søker om akkreditering vil få svar på sin søknad med beskjed om de har fått akkreditering eller ikke.

Because of restrictions from national authorities regarding covid19 we are only aloud to welcome 30 journalists/photographers in addition to the host tv broadcaster.
For the international matches, you will have to apply for an accreditation to the match. In the case where there are more than 30 applications, Molde FK will prioritize who will get access. Everyone will get an answer ahead of the match.

Utlevering av fotovest / Photo bibs

Ved utlevering av fotovest må legitimasjon leveres inn. Fotovester leveres til verter i bytte mot innlevert legitimasjon i Mixed Zone etter kampslutt.

Distribution of bibs for photographers in exchange for presscard prior to the match. Presscards are given back when bibs are returned during or after the match.

For the international matches, use the entrance 9 for the press centre.

ELITESERIEN

NB! Det må søkes om akkreditering for hver enkelt kamp.

Pressesenter / Press centre

Utlevering av akkrediteringskort skjer kun ved personlig oppmøte i vårt pressesenter på Aker Stadion fra 1 timer før kampstart. Pressebevis må fremvises. Pressesenteret finner du midt på langsiden mot fjorden i 1. etg.

Registration and information in the Press Centre on the ground floor. International presscard is required.  The press centre is open one hour before kick off.

 

INTERNASJONALE KAMPER

Pressesenter / Press centre

Utlevering av akkrediteringskort skjer kun ved personlig oppmøte i vårt pressesenter på Aker Stadion fra 1 timer før kampstart. Pressebevis må fremvises. Pressesenteret finner du på inngang 9 i 2. etg.

Lagenes pressekonferanser avholdes i pressesenteret på inngang 9.

Registration and information in the Press Centre is located at entrance 9. International presscard is required.  The press centre is open one hour before kick off.

The press conferences will be held at the press centre at entrance 9.

 

RETNINGSLINJER COVID19 /
GUIDELINES COVID19

Ved minste tegn til luftveisinfeksjon/feber – bli hjemme!

Det vil ikke bli servert mat eller drikke – alt må medbringes.

Det gis kun tilgang for et begrenset antall personer pr. media – og bare presse som er nødvendig for å produsere redaksjonelt innhold fra kampen gis akkreditering.

Generelle regler og retningslinjer for akkreditering av alle typer media gjelder. I tillegg vil hjemmelagets akkrediteringsrutiner bli fulgt. Dette inkluderer også akkrediteringsfrister, som er 4-fire dager før kampdag. Mediaansvarlig hos hjemmelaget kontrollerer hvem som gis tilgang til akkreditert område for forskjellig type media på kamparenaen.

Et presserom skal være tilgjengelig fra 60 minutter før kampstart til 60 minutter etter kampslutt. Kun presse med behov for å bruke rommet for arbeid vil får tilgang. Alle som har anledning til å gjøre sitt arbeid fra sete i kamparenaen skal være der fra ankomst til de forlater kamparenaen.

Det skal være restriksjoner på hvilke seter presse kan benytte og soner fotografer kan bevege seg i.

Etter kamp i eliteserien skal begge lagenes mediaansvarlig gjennomføre «mixed zone» med utvalgte spillere og trenere. Det skal være sterkt fokus på avstand mellom journalistene og avstand fra media til spillere/trenere. 

For internasjonale kamper:

 • Alle må bruke ansiktsmaske til enhver tid.
  Everyone must wear a face mask and use this at all times.
 • Alle vil få målt temperaturen og må fylle ut et en egenerklæring ved ankomst på inng. 9. (Husk å sette av tid til dette).
  Everyone will be temperature checked and must fill out a form on arrival at the stadium gate 9 (calculate time for this).
 • Alle med symptomer må holde seg borte, og man blir nektet inngang ved feber, luftveisproblemer eller andre symptomer på covid19.
  Anyone with symptoms must stay away, and will be denied admission in case of fever or  any respiratory symptoms is found.
 • Følg instruksjonene fra vertskap og sikkerhetspersonell. Hold til enhver tid 1,5 meters avstand til alle andre.
  Follow instructions from hosts and security. Keep 1,5 meters distance from everyone during UEFA events.
 • Ved gjentatte brudd på eller dersom man ikke følger retningslinjene vil man måtte forlate stadion.
  Repeated breaches or unwillingness to follow our guidelines and messages will lead to removal from the grounds, due to the strict rules during the ongoing pandemic.

Please note that accreditation for media from the country of the visiting team in Europa matches, you apply for an accreditation from the visiting team.

Annonse fra Eliteserien: