TEFT-midler til miljøtiltak

Sparebanken Møre støtter miljøtiltakene som gjøres på Råkhaugen, Tosten og Langmyra.

"Vi ønsker å verdsette gode idéer og prosjekt som er med på å gjøre lokalmiljøet vårt til et attraktivt sted å bo og leve. Dette synes vi Molde Fotballklubb Bredde bidrar til. Sparebanken Møre har derfor gleden av å tildele prosjektet Miljøtiltak Tosten, Råkhaugen og Langmyra kr 10.000,-" heter det i mailen fra Sparebanken Møre.

Klubben ombruker det forrige kunstgressdekket fra Aker Stadion til nytt dekke på Råkhaugen og Tosten. Rundt banen blir det bygget gjerde i tillegg til ballfangernett, og det blir en 20 cm høy kant rundt hele banen for å hindre at granulat spres gjennom gjerde og ballfangernett. Kunstgressdekket blir lagt helt ut til gjerdet og dette gjør at snø kan lagres inne på dekket på vintertid. Dette i tillegg til andre tiltak som informasjonsskilt for brukerne på alle tre banene og rister for samling av granulat vil kunne minimere spredningen.

Molde FK Bredde takker Sparebanken Møre for støtten!

Annonse fra Eliteserien: