Oppstart av organiserte treninger

Molde FK Bredde starter opp med organiserte treninger for spillere født 2010 og eldre fra mandag 27. april.

Molde Fotballklubb, breddestyret og Team Sport har besluttet å åpne opp for organiserte treninger for lagene født 2010 og eldre fra mandag 27. april.

Smitteverntiltak

Klubben tar selvfølgelig situasjonen rundt COVID-19 på største alvor og aktiviteten skal foregå innenfor de enhver tid gjeldende retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og NFF.

Det er en forutsetning for oppstart at alle lag følger retningslinjene som er satt, her ligger fotballens koronavettregler i bunn.

Les klubbens retningslinjer for oppstart her.

Spillere født 2011 og yngre

Klubben har valgt å starte med spillere født 2010 og tidligere i første omgang.

Yngre spillere skal i tiden framover nå tilpasse seg en ny hverdag på skolen og vi velger derfor å vente med oppstart av organiserte treninger for denne gruppen.

Vi gjør oss nå noen erfaringer med hvordan de organiserte treningene fungerer. Sammen med erfaringene som gjøres på skolen, så vil vi vurdere om vi også skal åpne opp for organisert trening for yngre spillere.

Annonse fra Eliteserien: