Transport (avgangstid og sted)

Avgangstid og sted

Transport

Kull 

Mandag (2011, 2012, 2013)

 

 

Sellanrå (13:20) → Langmyra (13:25) → Nordbyen (13:30) → Kviltorp (13:35)

VY (buss)

2013

Kvam (14:05) → Sellanrå (14:15) → Nordbyen (14:28) → Kviltorp (14:35) 

VY (buss)

2012

Tirsdag (2014, 2015)

 

 

Sellanrå (13:20) → Langmyra (13:25) → Nordbyen (13:30) → Kviltorp (13:35)

VY (buss)

2014, 2015

Onsdag (2011, 2012, 2013)

 

 

Langmyra (13:25) → Nordbyen (13:30) → Kviltorp (13:35)

VY (buss)

2011, 2012, 2013

Kvam (13:25) → Sellanrå (13:35)

VY (buss)

2011, 2012, 2013

Torsdag (2014, 2015)

 

 

Sellanrå (13:20) → Langmyra (13:25) → Nordbyen (13:30) → Kviltorp (13:35)

VY (buss)

2014, 2015 

Fredag (2011, Jenter 11-15)

 

 

Sellanrå (13:20) → Langmyra (13:25) → Nordbyen (13:30) → Kviltorp (13:35)

VY (buss)

Gutter 2011, Jenter (11-15)

Kvam (13:25)Veterankl.Gutter 2011
Annonse fra Eliteserien: