AkerAkademiet FFO

VIL DU TRENE FOTBALL I ET PROFESJONELT OG LÆRINGSRIKT UTVIKLINGSMILJØ?

Da kan AkerAkademiet FFO gi et treningstilbud for fotball-ivrige barn i alderen 7-12 år (2012-2008) i Molde-regionen!

Påmeldingsskjema lenger ned på siden.

AkerAkademiet FFO er Molde Fotballklubbs fotballfritidsordning som ble startet opp i 2007 og holder til i Akerhallen. Her får deltakerne profesjonell veiledning av et kvalifisert trenerkorps fra AkerAkademiet. 

Hvordan drives AkerAkademiet FFO

Hvert kull har to treninger i uken:

 • Mandag og onsdag: 2008, 2009 og 2010
 • Tirsdag og torsdag: 2011 og 2012
 • Jentegrupper (2008-2012 på torsdager fra 2020)

Vi ønsker ferdighetsmessig homogene grupper som gir trygge rammer for prøving og feiling. I praksis betyr det at deltakerne settes sammen i grupper med tanke på ferdigheter og grad av interesse, samt sosiale hensyn. 

 • Gruppene er dynamiske og følger metodiske steg i AkerAkademiets skoleringsplan.

Gruppene går gjennom 6-ukers sykluser, der hver uke settes av til å trene individuelle og kollektive prinsipper i en av følgende spillfaser; angrepsspill, omstilling til forsvar, forsvarsspill og omstilling til angrep. 

 • Videoverktøy (Spiideo og SmartBoard) og annet videomateriale vil bli benyttet for å forsterke elementer i seks-ukers syklusen og gi referanser til deltakerne. 
 • Systematisk tilbakemelding der deltakerne får tilbakemeldinger fra sin gruppe-ansvarlig basert på treningene som er gjennomført.
 • Holdningskapende fokus med utgangspunkt i MFKs verdigrunnlag for å legge til rette for et helhetlig utviklingsmiljø for deltakerne på FFO. I praksis betyr dette at trenere vil gå gjennom verdi-temaer enkelte uker.

Det stilles krav til konsentrasjon, samt generell iver og interesse for fotball blant våre deltakere. Vi ber foreldre vurdere barnas fotballinteresse og motivasjon før påmelding.

Praktisk informasjon

 • AkerAkademiet FFO følger skoleruta.
 • Dagene varer fra skoleslutt til 16:00, hvor deltakerne hentes med buss etter skoleslutt og av foresatte etter treningsslutt, senest 16:15.
 • Vy sørger for transport av deltakere til Akerhallen etter skoletid. Deltakere hentes på sine respektive skoler (Langmyra, Nordbyen og Kviltorp).
 • Deltakere fra andre skoler avtaler transport med FFO-ansvarlig.
 • Deltakere får mat levert av Bakehuset Molde, samt frukt og drikke fra Bama
 • Ved påmelding godkjenner du at Molde Fotballklubb og deres samarbeidspartnere kan fotografere barna under trening og kamp, og at disse bildene kan benyttes i vårt reklame- og markedsmateriell i ettertid.

Priser

 • 1 dag per uke, kr. 849 pr mnd (kun for jentegruppe på torsdag).
 • 2 dager per uke, kr. 1249 pr mnd.
 • Vi har løpende påmelding/avmelding.
 • Faktura sendes på E-post/eFaktura ca. første dag i måneden
 • En måneds oppsigelsesfrist.
 • Det betales for 10 måneder (halve august og juni, ingen betaling i juli).

Øvrig informasjon

 • 2013-kullet har treningstilbud fra januar 2021. 
 • 2008-kullet sitt treningstilbud utgår desember 2020

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Magnus Ellevold Strand

957 22 271

[email protected]ldefk.no

 

Annonse fra Eliteserien: