Akerakademiet innfører FFO+ OG FFO

Fra Høsten 2018 innfører AkerAkademiet FFO+ og FFO. Les mer om de nye konseptene her.

Konsept FFO+
– for spillere som går i 5. til 7. klasse
– to faste dager pr. uke (mandager og onsdager)
– Ukentlige/månedlige temaer
– FFO+ er rettet mot de ivrigste spillerne og som har ett sterkt ønske om å bli best mulig
– FFO+ vil være et kvalitetstilbud med profesjonelle instruktører fra AkerAkademiet

Hvorfor FFO+
Vi har de siste årene opplevd frafall i aldersgruppen 10-12 år og ønsker derfor å heve kvaliteten og satsingen på denne aldersgruppen. Med profesjonelle trenere og høy kvalitet på treningene så vil ffo+ være et viktig supplement til lagtreningene for de som har ambisjoner om å utvikle ferdighetene sine og bli best mulig.

Forventninger til de som melder seg på FFO+
– God oppførsel, godt humør, konsentrasjon, innsats og et sterkt ønske om å bli best mulig!
– Generelt om fotballfritidsordningen:
– FFO er et tilbud for barn som liker å spille fotball og som er motivert for å trene og utvikle fotballferdighetene sine.
– Målet er å ha det gøy med kvalitet!
– FFO+ er et spisset tilbud for de ivrigste spillerne som har et sterkt ønske om å bli best mulig.
– Nytt for året er at vi deler FFO inn i FFO og FFO+.

· FFO er for spillere som går i 2. til 4. klasse (tirsdager og torsdager)
Oppstart fra 1. januar i 2. klasse.

· FFO+ er for spillere som går i 5. til 7. klasse (mandager og onsdager)
Tilbudet gjelder til og med desember i 7. klasse.

Avhengig av påmelding så kan det være at vi åpner muligheten for de som er interesserte til å melde seg på en ekstra dag, altså dag nr. 3.

 Vi stiller med profesjonelle trenere fra AkerAkademiet. Høsten 2018 så vil dette blant annet være Magnus Strand, August Nyland, og Eric Laurie (minimum B-kurs)

Organisering:
dagen med egenaktivitet hvor barna får låne utstyr og gjør som de selv ønsker (løkkeaktivitet).

Fra 14.30-15.00 så får spillerne frukt i sosialrommet. Fra tid til annen så kommer vi også til å ha et faglig opplegg for spillerne under fruktmåltidet.

Til slutt avslutter vi FFO-dagen med en times organisert trening. Fokuset er ferdighetsutvikling og treningene vil variere fra gang til gang innenfor forskjellige tema. Fotball er hovedfokus, men balanse og koordinasjon er også en viktig del av treningene.

Påmelding her!

Annonse fra Eliteserien: