Stiftelsen VI

Et meningsfylt og aktivt liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Molde Fotballklubb er en klubb med ambisjoner og et verdigrunnlag som lenge har tatt et samfunnsansvar for å inkludere og skape mangfold. Vi skal være en klubb for alle. MFK er opptatt av å ta samfunnsansvar og å gi tilbake til sine omgivelser. MFK har mange ulike lag på banen, for at flest mulig skal få oppleve idrettsglede og samhold. Molde Fotballklubb har også en fantastisk gruppe mennesker på nærmere 400 stk som stiller frivillig opp omkring klubben – her er Stadions venner en viktig arena for integrering, samhold og felleskap i vår region.
 
Molde Fotballklubb spiller med Stiftelsen VI-logoen på strømpene, og klubben ser frem til å utvikle samarbeidet med Stiftelsen VI i tiden som kommer.


Stiftelsen VI

605 000 mennesker har nedsatt funksjonsevne i Norge. Der 75 prosent av unge i befolkningen forøvrig sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer kun 40 prosent av de unge med nedsatt funksjonsevne det samme. Dette vil VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

VI mener at mestring på en arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.

 

Annonse fra Eliteserien: