Stiftelsen VI

Et meningsfylt og aktivt liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Molde Fotballklubb er den første idrettsklubben som inngår et samarbeid med Stiftelsen VI, og vil ha logoen deres på strømpene under årets sesong. 

Stiftesen VI jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.


605 000 mennesker har nedsatt funksjonsevne i Norge. Der 75 prosent av unge i befolkningen forøvrig sier de stort sett er fornøyd med livet og synes det de driver med er meningsfylt, svarer kun 40 prosent av de unge med nedsatt funksjonsevne det samme. Dette vil VI gjøre noe med – gjennom mestring i idrett.

VI mener at mestring på en arena også skaper mulighet for mestring på flere arenaer i livet. Undersøkelser viser at bedre psykisk og fysisk helse skaper økt sysselsetting, utdanning og samfunnsdeltakelse. Derfor er tilrettelegging i idretten så viktig. VI ønsker å engasjere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne til delta i idretten. Dette gir mulighet for en livslang investering i bedre helse, velvære og levekår.

 

Annonse fra Eliteserien: