ef6906d3-6247-427e-82c6-fa9eb639e505

MOT

Gode rollemodeller

Vi i Molde FK er stolte ambassadører for MOT og bærer MOT-logoen på vår drakt med stor ære, slik at alle kan bli påminnet om MOTs verdier om å vise MOT til å leve, Mot til å bry seg og Mot til å si nei.

MOT gjør en strålende innsats for barn og unge, og vi hjelper dem med å få oppmerksomhet rundt det viktige budskapet. Blant annet er vi med på skolebesøk. MOT er også til stede på mange av våre arrangementer og sprer sitt gode budskap både på fotballskoler og aktivitetsdager.

MOTS OPPDRAG ER Å UTVIKLE ROBUST UNGDOM, SOM INKLUDERER ALLE GJENNOM Å STYRKE BEVISSTHET OG MOT.

Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet i 1997 var et sterkt ønske om å bidra positivt til mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap.

MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

 


 

 

Les mer om MOT på MOT sin nettside:  https://www.mot.no/ 

Annonse fra Eliteserien: