g7u9GWMw.jpeg

Molde Fotballklubb tar samfunnsansvar

Vi bryr oss!

Molde fotballklubb vil gjøre en positiv forskjell å vise at vi bryr oss om hverandre, miljøet og samfunnet vi jobber og lever i.

Den store aktiviteten fotballen skaper gir også et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et sted der alle blir inkludert, og finner tilhørighet. Det ansvaret ønsker Molde fotballklubb å ta gjennom å fremme verdiene åpen, disiplinert, prestasjonsorientert og lidenskapelig. 

Å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø bidrar til å styrke Molde fotballklubb langsiktige konkurransekraft, posisjon og omdømme.

Gåfotball

Molde Fotballklubb har fått et eget Gåfotball-lag for de i pensjonistalder. Gåfotball er en variasjon av vanlig fotball, hvor man ikke har lov til på å løpe, takle eller ha ballen over hoftehøyde. Dette for at man ikke skal få skader og at alle skal kunne spille fotball.

Gatelaget:

Gatelaget er et tilbud for alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Med mål om et bedre liv som vektlegger begrepene Modighet, respekt, felleskap og glede. Tilbudet er rusfritt.

Gatelaget er først og fremst et dagtilbud for rusavhengige i Molde som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.

Integreringslaget:

Molde Fotballklubb ønsker å bidra i samfunnet med å gi Integreringslaget et fotball tilbud, hvor aktivitet er basert på teamkultur i tråd med MFKs verdier. Nøklene til integrering i Molde FK er å skape et trygt miljø, føle tilhørighet og en plass hvor nettverk bygges. Integreringslaget bygges gjennom visjonen respekt, inkludering og glede.

MFKs Integreringslag er et samarbeidsprosjekt mellom Molde kommune/Flyktningtjenesten og Molde Fotballklubb.

MFK UH-laget:

Innenfor breddeavdelingen til MFK finnes et eget lag for utviklingshemmede. Tilbudet er først og fremst rettet inn mot de med lave ferdigheter som synes det er stas å være del av et lag med god sosial stemning – og ikke minst landets beste fotballklubb.

Stiftelsen VI:

Molde Fotballklubb er den første idrettsklubben som inngår et samarbeid med Stiftelsen VI, og vil ha logoen deres på strømpene under årets sesong. 

Stiftesen VI jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv.

MOT:

Vi i Molde FK er stolte ambassadører for MOT og bærer MOT-logoen på vår drakt med stor ære, slik at alle kan bli påminnet om MOTs verdier om å vise MOT til å leve, Mot til å bry seg og Mot til å si nei.

Stadions venner:

Stadions Venner er en gruppe frivillige som hører inn under Molde Fotballklubbs organisasjon. De er en støttegruppe for Molde FK under arrangementene på Aker Stadion. Med nesten 400 frivillige er Stadions Venner Norges største og trolig mest positive arrangementgruppe.

Røde kors:

Røde kors er tilstede på alle A-lagskampene til Molde Fotballklubb. Der er de tilgjengelig for publikum og spillere som trenger assistanse. Røde kors har også et godt samarbeid med Stadions Venner.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal:

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal og Molde fotballklubb har ett samarbeid, nedfelt i avtale juni 2018. I forbindelse med prosjekt, «utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle».Dette er  ett prosjekt som eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal. Prosjektet er to-årig og finansieres av Gjensidigestiftelsen.

 

Annonse fra Eliteserien: