Gafotball

Gåfotball

Molde Fotballklubb har fått et eget Gåfotball-lag for de i pensjonistalder. Gåfotball er en variasjon av vanlig fotball, hvor man ikke har lov til på å løpe, takle eller ha ballen over hoftehøyde. Dette for at man ikke skal få skader og at alle skal kunne spille fotball.

Bakgrunn 

Veteranklubben i MFK, som er samling av personer i godt voksen alder med ulike tilknytninger til Molde Fotballklubb, har siden 2018 tatt på seg ulike ideelle og ikke-kommersielle oppgaver og aktiviteter, bl.a. som aktivitetsvenner for personer med demens på Råkhaugen dag- og omsorgssenter. Denne typen samfunnsengasjement ønsker Veteranklubben nå å utvide ved å starte opp et nytt tiltak med tilpasset fotballaktivitet for personer i pensjonistalder i Akerhallen, et lavterskeltilbud med fokus på fysisk aktivitet, idrettsglede, sosialt samvær, trygghet og trivsel. Aktivitetene vil foregå på formiddager to faste dager i uken, med et etterfølgende kaffeslabberas med enkel servering og gode samtaler i eget lokale i hallen. Tiltaket som starter opp heter «Walking football» - eller Gåfotball, som er fysisk aktivitet for folk i pensjonistalder. 

Gåfotballens historie 

«Walking football» oppstod som en bevegelse for eldre i England for litt over 10 år siden. Gåfotball er blitt stort i England med over ti tusen klubber og eget forbund med mange ansatte. Gåfotball er nå i sterk vekst i flere europeiske land. Gåfotball er en variasjon av vanlig fotball på en mindre bane (21 x 42 m), der man verken har lov til å løpe, takle eller ha ballen over hoftehøyde. Dette for at man ikke skal få skader og for at flest mulig skal kunne delta. 

Hvorfor gåfotball 

Gåfotball handler bokstavelig talt om å spille hverandre bedre. Målet er en bedre alderdom, enda lengre. Gåfotball er for oss ingen prestasjonsidrett med resultatfokus. Det er lov å vinne, men folkehelse, glede, humor og sosial tilhørighet er fokuset i konseptet vårt. Tidligere nivå og erfaringer er derfor uvesentlig, gåfotball skal være inkluderende og åpent for alle, der egen økonomi ikke skal være til hinder for deltakelse. 

Samfunnsansvar 

Vi mener at Gåfotball-tilbudet faller godt innenfor MFK`s verdier og samfunnsansvar - der det bl.a heter: «Molde Fotballklubb vil gjøre en positiv forskjell ved å vise at vi bryr oss om hverandre, miljøet og samfunnet vi er en del av.» og «Å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø bidrar til å styrke Molde Fotballklubb sin langsiktige konkurransekraft, posisjon og omdømme. 

Aktiviteten så langt 

Pr 1. februar 2023 er det 53 alderspensjonister som har registrert seg som interessert i å delta i aktivitetene, og det har vært i snitt 25 personer med en snittalder på 72 år på øktene vi har hatt så langt. Dette er vi veldig godt fornøyd med og vi håper enda flere vi melde sin interesse slik at dette blir et tilbud som utnyttes av flest mulig. 

Ønsker du eller vet du om noen som kunne tenkt seg å begynne med gåfotball? Eller hvis du bare har noen spørsmål, ta kontakt med Frode Ohr:  

Mobil: +47 901 12 365 

Mail: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: