Andre profileringsmuligheter

  • Bil-/bussprofilering (minimum Sølvpartner)
  • Logo på sponsorvegger (minimum MFK-Ambassadør)
  • Logo på lagbilde (minimum Bronsepartner)
  • Logo på intervjuvegger (minimum Gullpartner)
  • Logo m/link på www.moldefk.no
Annonse fra Eliteserien: