Vår visjon og verdier

Verdens beste klubb i Norge

Molde Fotballklubb skal gjennom våre verdier, vår visjon og måten vi opptrer på - internt og eksternt bygge, forsterke og forbedre vårt omdømme som en åpen, lidenskapelig, disiplinert og prestasjonsorientert klubb.

ÅPEN

  • Folkelig
  • Inkluderende
  • Ærlig
  • Ryddig
  • Vise tilhørighet
  • Bry oss
  • Ta vare på historie / tradisjon
  • Skape identitet

DSC_6569.JPG

DISIPLINERT

  • Kvalitetsbevisst
  • Gode holdninger
  • Etisk 
  • Sunn livsstil 
  • Stolthet
  • Stille krav
IMGL2576.jpg
Foto: Nilsen

LIDENSKAPELIG

  • Entusiasme 
  • Begeistring
  • Kreativ 
  • Nyskapende 
  • Være her når du ligger og når du står...
NTB Scanpix

PRESTASJONSORIENTERT

  • Prestasjonskultur
  • Målbevisst
  • Resultatorientert
  • Kompetent
  • Vite hva som krevet
  • Tørre å være best


Annonse fra Eliteserien: