Treningsavgift 2020

Det er i dag, mandag 25. mai, sendt ut purring på treningsavgift, medlemskontingent og draktavgift for 2020.

Medlemskontingent

Alle medlemmer i Molde Fotballklubb skal betale medlemskontingent.
Ingen spillere har anledning til å trene/spille kamper uten at medlemskontingenten er betalt.
Dette er blant annet fordi spilleren er ikke dekket av fotballforsikringen før medlemskontingenten er betalt.

Alle tillitsvalgte i klubben, også lagledere og trenere, er forpliktet til å løse medlemskontingent for
klubben.

Draktavgift

I Molde Fotballklubb kjøper alle spillere sin egen drakt hver sesong. Denne kjøpes ved sesongstart.
Det betales en draktavgift som gjenspeiler innkjøpspris og som er fastsatt av breddestyret. Drakt er bestilt av lagleder, men blir ikke levert draktavgiften er betalt.

Treningsavgift

Alle spillere betaler treningsavgift. Denne avgiften brukes til drift av avdelingen: baneleie, gymsalleie, utstyr, reise, påmeldingsavgift til cuper og dommerutgifter m.m.

Treningsavgiften øker etter hvert som spilleren vokser til. Det er dyrere å drive de eldste lagene og det er derfor naturlig at disse betaler en høyere treningsavgift.

Treningsavgiften dekker også den lagsforsikring som tidligere ble betalt individuelt av hver enkelt spiller.

Treningsavgift i koronatider

Det har kommet spørsmål om treningsavgiften blir redusert i år, på grunn av oppholdet i treningen fra 12. mars til 27. april/7. mai. Siden avgiften dekker mer enn selve treningen, oppfordrer klubben til at treningsavgiften blir betalt som normalt.

Klubben har søkt om refusjon for treningsavgift fra regjeringens krisepakke, men denne søknaden ble avslått.

Vi håper at vi i Molde FK Bredde kan stå sammen og tenke langsiktig på vegne av klubben i denne tiden. Breddeavdelingen har en bra økonomi, men med blant annet bortfall av kioskinntektene på Aker Stadion når eliteseriekampene nå skal gå uten publikum betyr mye for avdelingens inntektsgrunnlag. Det er håp om å få refundert noe av dette inntektsbortfallet fra krisepakkene, men vi vet enda ikke hvor mye.

Kioskinntektene under eliteseriekampene utgjør ca 1/3 av de budsjetterte inntektene til Molde FK Bredde.

Betalingsordninger

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende tider for mange i disse dager, og at det kan være vanskelig å betale hele eller deler av beløpet nå.

Ønsker du å få utsatt eller delt opp betalingen, ta kontakt på [email protected], så finner vi en løsning på det.

Det finnes også andre ordninger for å slippe å betale treningsavgiften. Les mer her.

Annonse fra Eliteserien: