Få fri treningsavgift!

-Meld dere som frivillig i forbindelse med kioskdriften på Aker stadion

Breddeavdelingen engasjerer mange frivillige på fast basis – vi engasjerer både kioskselgere, kampverter, opplæring/support og kioskansvarlige.
Melder du deg til 10 kamper i løpet av sesongen, slipper du treningsavgiften – i tillegg til flere andre fordeler.

For tiden har vi stort behov for folk som kampverter og til opplæring/support

Kampvert     
Ansvar for mottak og koordinering av dugnadspersonell på kampdag. 
En enkel jobb, men litt stressende akkurat når det står på. Her gjelder det å kunne holde hodet kaldt, ha struktur og oversikt og kunne møte dugnadsfolket blidt velkommen. De kampene vi har kaffeselgere ute på tribunen, er det også ditt ansvar å ordne i stand kaffesekker, kopper, lokk, vekslepenger etc. Vaktens varighet ca 4 t, minimum 10 kamper.

Opplæring/support    
Ansvar for opplæring av dugnadspersonell på kasse, låse opp kiosker, teknisk support på kasser/betalingsterminaler under kamp, innsamling av penger etter kampslutt. 
Her gjelder det altså ha litt teknisk innsikt, selv om kravet ikke er så høyt til akkurat det. Her finnes godt med manualer og instrukser, og veldig få problemer. Vaktens varighet ca 4 t, minimum 10 kamper

Kioskselger 
Klargjøring av kiosk før kamp, kiosksalg, opprydding og renhold.
Som fast kioskselger får du en fast kiosk å jobbe i hver gang du er på dugnad. Du må kunne jobbe sammen med mange ulike mennesker, være blid og imøtekommende, holde orden og tåle litt stress i korte perioder. Vaktens varighet ca 4 t, minimum 10 kamper.

Kioskansvarlig    
Forberede kiosker før åpning, koke kaffe på kjøkken, forvarme pølser, vask av kaffekanner etc etter kampslutt.
Oppmøte til 30 min før kampstart, og avslutter 1 time etter kampslutt. Varighet ca 4 t

Om du vil være med å bidra, får du også Flere andre fordeler: Sosialt - Sesongkort på Aker stadion
Arbeidsantrekk etter styrets valg - Dugnadsfritak for egne barn på Aker stadion - Fullverdig medlemskap i Stadions venner - Invitasjon til Stadions venner vår- og høstfest - Invitasjon til Breddefest med følge
Kursing i førstehjelp, brannvern etc - Støtte klubben og laget - Arbeidserfaring «frivillig arbeid gjør seg godt på en CV»
Breddeavdelingen gir også dugnadsgodtgjørelser for innsatsen. I tillegg til fri treningsavgift mottar du du kr 1500,- for 10 kamper i kiosk / kr 2250,- for 15 kamper (har du ikke barn i breddeavdelingen og dermed ikke fri treningsavgift, mottar du kr 3000,- for 10 kamper i kiosk / kr 3750,- for 15 kamper). Utbetales i desember.


Ta kontakt med Randi på breddeavdelingen for mer informasjon; [email protected] / 95144435

Annonse fra Eliteserien: