Bli kjent med Christine

Det andre nykommeren i breddestyret er Christine Hoel Gjerde.

Christine Hoel Gjerde ble valgt inn i breddestyret på årsmøtet i mars. Christine er 31 år og har vært engasjert i breddeavdelingen i flere år allerede.

Hun er fra Molde, men har bodd flere forskjellige steder før hun kom hjem igjen til Molde for fem år siden. På grunn av jobb og studier har hun bodd både i Trondheim, Egypt, Kreta og i Oslo.

Christine har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI, og har jobbet som guide og flyplassansvarlig på Kreta og Sharm el Sheik, hun har vært assisterende butikksjef i Coop Extra og er nå butikksjef på Shell Bolsønes.

De siste 3-4 sesongene har hun engasjert seg frivillig i arbeidet med kioskdriften på Aker Stadion. Hun har fungert som kioskansvarlig og blant annet hatt ansvaret for klargjøring av kiosker i forkant, påfylling underveis i kampen og stenging av kioskene etter kamp.

Breddeavdelingen er veldig glade for å få noen med Christine sin kompetanse inn i breddestyret. Kiosksalget på Aker Stadion er den absolutt største inntektskilden og utgjør cirka en tredjedel av inntektene til breddeavdelingen. Christine sin erfaring fra varehandel og servicenæringen og som frivillig i MFK blir et viktig bidrag for avdelingen.

Randi Halkjelsvik Dahl er Leder Kommersiell Drift i MFK Bredde. Hun har dermed ansvar for kioskdriften på stadion og har jobbet med Christine de siste årene.
-Christine er rutinert og ryddig. Hun er et arbeidsjern, er løsningsorientert og veldig positiv. Å ha Christine i breddestyret betyr at vi nå har en person med god innsikt i kioskdriften gjennom lang erfaring, sier Randi. -I tillegg har Christine kompetanse gjennom sin daglige jobb på Shell Bolsønes som vi vil dra nytte av når det gjelder utvikling av kioskene og planlegging fremover, sier hun.

Hvilke forventninger har Christine til å sitte i styret i bredde?
- Mine forventninger er å kunne bli med å utrette storartede løsninger for fotball miljøet i Molde by, forteller Christine.

Molde FK Bredde ønsker Christine velkommen til breddestyret!
 

Annonse fra Eliteserien: