Råkhaugen kunstgressbane

Baneansvarlige

Vi trenger nye baneansvarlige på banene våre Råkhaugen, Langmyra og Tosten. Det er en stor fordel å være initiativrik, pliktoppfyllende, litt nevenyttig.

Oppgavene er følgende: 

  • Ansvarlig for planlegging, innkalling og gjennomføring av granulatdugnad før sesongstart (opprydning av granulat på avveie pga brøyting)
  • Ansvarlig for at banen blir klargjort til brøyting før vinterenPåse at anlegget er rent og ryddig gjennom sesongen
  • Ansvarlig for reparasjoner og annet nødvendig vedlikehold på anlegget i samarbeid med MFK Drift
  • Ansvarlig for gjennomføring av andre nødvendige dugnader tilknyttet anlegget
  • Bistå med å ferdigstille renovering av anlegget i 2020

Godtgjørelser for gjeldene sesong:

  • Nødvendig utstyrspakke som pr. i dag er arbeidsjakke og hansker
  • Fritak for obligatorisk kioskdugnad for ett barn i MFK Bredde
  • Fritak for treningsavgift for ett barn i MFK Bredde
  • Sesongkort Aker Stadion
  • Invitasjon til Breddefest

Send en mail til [email protected] om dette er av interesse.

Annonse fra Eliteserien: