TRYGGHET I MOLDE FK BREDDE

GENERELT
Alle i Molde FK er ansvarlig for at miljøet i klubben oppleves som trygt og godt, uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn. 

Hvis det oppstår bekymring rundt egen situasjon eller andres situasjon oppfordres det
til å ta kontakt med klubbens administrasjon, eller nærmeste lagleder/trener som igjen tar kontakt med administrasjonen. Den som har bekymringer for et barn, skal alltid få en bekreftelse fra klubbens administrasjon at bekymringen er mottatt. 

Molde FK har et ansvar for å sikre at alle i klubben setter seg inn i de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Dette for å kunne forebygge skader og ulykker og være forberedt på kritiske situasjoner, samt varsle klubbens administrasjon og ledelse ved behov. Retningslinjene gjelder ansatte, medlemmer, foreldre/foresatte, tillitsvalgte, trenere, ledere og andre voksne.

INFORMASJON
Alle i Molde FK skal få relevant informasjon om våre retningslinjer og breddeavdelinga sine enhver tid gjeldene retningslinjer finner du i Klubbhåndboken

TAUSHETSPLIKT
Tillitsvalgte, trenere, ledere og ansatte i klubben har taushetsplikt. Det innebærer at det ikke skal informeres om de opplysninger en får til de som ikke har behov for å vite. 
Taushetsplikten gjelder også etter at tjenesten i klubben er opphørt. 

BEREDSKAP I MOLDE FK
Ved uheldige hendelser eller bekymringsmeldinger, kontaktes fortrinnsvis administrasjonen i Molde FK sin breddeavdeling. Dette kan gjelde ved følgende saker:
Bekymringsmeldinger av ulike årsaker, ulykke med personskader, dødsfall blant klubbens medlemmer, overgrepssaker, klare brudd på det klubben ønsker å stå for, økonomisk utroskap, mobbing, rasisme og diskriminering.

Alle henvendelser til administrasjonen og styret i breddeavdelinga behandles konfidensielt.
Varslere skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal
underrette klubbens ledelse. Varsler skal også informeres, dersom alvorlige forhold må meldes til politi og barnevern. 

KONTAKTINFORMASJON
I en nødsituasjon, ringer man aktuelt nødnummer.
Medisinsk Nødtelefon:113
Politiets Nødtelefon:112
Brann: 110


Ansatte og styre i Molde FK Bredde kan kontaktes.

Kontaktinfo ansatte

Kontaktinfo til styremedlemmer

Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Molde Kommune.
 

Annonse fra Eliteserien: