Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Molde Fotballklubb kan du gjøre det her:

Meld meg inn!

Molde FK har rundt 1000 medlemmer fra før og vi vil gjerne bli flere!

  • Årlig medlemskontingent for voksne  kr. 400,-
  • Årlig medlemskontingent for barn opp til og med 16 år  kr. 200,-
  • Årlig medlemskontingent for pensjonister/trygdede  kr. 200,-


Om årsmøtet

Klubbens årsmøte avvikles årlig innen utgangen av februar måned.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten i forbindelse med budsjettbehandling.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i februar. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v.

Ved å melde deg inn i Molde Fotballklubb godtar du klubbens lover og retningslinjer.

MFK trenger flere medlemmer!

Annonse fra Eliteserien: