Bli medlem

Ønsker du å bli MFK medlem kan du fylle ut skjemaet under.

MFK har knappe 1000 medlemmer fra før og vi burde være adskillig flere!

  • Årlig medlemskontingent for voksne  kr. 400,-
  • Årlig medlemskontingent for barn opp til 16 år  kr. 200,-
  • Årlig medlemskontingent for pensjonister/trygdede  kr. 200,-


Om årsmøtet

Klubbens årsmøte avvikles årlig innen utgangen av februar måned.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten i forbindelse med budsjettbehandling.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

 Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i februar. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v.

MFK trenger flere medlemmer. Slik kan du bestille medlemskap og støtte klubben i ditt hjerte ytterligere:

Du melder deg derfor inn gjennom din bruker i MinIdrett.

  • Du søker først om medlemsskap her: https://medlemskap.nif.no/25824
  • Dersom du allerede har en bruker, logger du inn med denne.
  • Har du ikke bruker, så klikker du på Ny bruker og oppretter bruker før du følger punktene under.
  • Velg om det er du som skal bli medlem eller om du skal melde inn barnet ditt.
  • Følg instruksjonene på nettsiden.

Spørsmål?

Ta kontakt med brukerstøtte:

Telefon 21029090
E-post [email protected]

Annonse fra Eliteserien: