Om AkerAkademiet

AkerAkademiet ble startet i 2007 og er en del av Toppfotballen i Molde Fotballklubb. AkerAkademiet jobber med spiller-, trener- og klubbutvikling.

Internt i klubben har Akademiet ansvar for klubbens lag i 3. divisjon (G19), samt uttakslagene i G16, G14 og Damelag i 2. divisjon.

AkerAkademiet har fra starten av hatt et meget godt og tett samarbeid med Nordmøre & Romsdal Fotballkrets og driver flere tiltak for spillere og trenere i kretsen, uavhengig av klubbtilhørighet.

I tillegg driver AkerAkademiet sin egen Fotball-fritidsordning (FFO). AkerAkademiets fotballfritidsordning (FFO) tilbys elever fra 3. trinn t.o.m. 6. trinn. FFO ordningen foregår i Akerhallen og tilbys mandag-torsdag i løpet av hele skoleåret. Innholdet i FFO skal være delt mellom trening og lekser, samt servering av fruktmåltider. Hovedfokus på treningene er fotball, der balanse og koordinasjon er viktige elementer. AkerAkademiets egne trenere er instruktører.

FFO skal:

-  Være et godt sosialt og sportslig tilbud til fotballinteresserte barn fra 2. til 7. trinn etter skoletid.

-  Sette fokus pĂĄ gode holdninger ift. oppførsel, skolearbeid og trening.

-  Tilby et sunt og godt mĂĄltid som viser til gode kostholdsvaner.

-  Være et treningstilbud med forankring i klubbens skoleringsplan.

-  Være en plattform for observasjon av fremtidige spillere til AkerAkademiet.

I alle skoleferier arrangerer AkerAkademiet fotballskole.


 

Se ansatte og trenere i AkerAkademiet.

AkerAkademiet pĂĄ Facebook
AkerAkademiet pĂĄ Twitter

Annonse fra Eliteserien: