Uttalelse om EU-dommen

Molde Fotballklubb har merket seg dagens dom avsagt av EU-domstolen. Resolusjonen angående rammeverket for forhåndsgodkjenning av andre konkurranser viser til utdaterte UEFA-vedtekter som allerede ble endret i juni 2022.

Vi må være tydelige på at dette ikke på noen måte støtter eller godkjenner det såkalte 'Super League'-prosjektet. MOLDE FK spiller en viktig, ledende rolle innenfor rammeverket for European Club Association, og som klubb er vi fullt forpliktet til å jobbe gjennom ECA, sammen med andre europeiske klubber for å opprettholde verdiene som definerer europeisk fotball.

Vi kan bare nå våre mål gjennom det sterke partnerskapet ECA har med UEFA. Det bredere europeiske fotballsamfunnet støtter ikke ESL, og MOLDE FK, som mange andre klubber, vil fortsette å fremme interessene og beskyttelsen til fotballens bredere familie gjennom ECA og UEFA.

2ed1d3f4-57dd-ea11-a813-000d3a4b2b00.jpeg

 

Annonse fra Eliteserien: