Tingvoll VGS på besøk!

- Veldig gøy å få muligheten til å se på innsiden av Norges beste fotballklubb

Torsdag 8.mars var tredjeåret idrettsfag ved Tingvoll Videregåande skole på Aker stadion. Tingvoll VGS er en MOT-skole, og gjennom samarbeidet som Molde Fotballklubb og MOT har fikk elevene innblikk i hvordan klubben blir drevet. Med et ekstra fokus på samfunnsansvaret som MFK tar gjennom blant annet MOT og tiltak som Prosjekt Tilhørighet.


Faglig input

Dagen var også en del av undervisningen i faget Idrett og samfun, hvor idrettens organisering, viktigheten av frivillighet og idrettens betydning i samfunnet er tema som elevene skal lære mer om. Elevene fikk gode faglige innlegg og omvisning av Per Lianes og Karianne Meringdal.

 

MOT-ambassadører

Hvert år får spillerne i MFK et innlegg fra MOT hvor man blant annet tar opp hvilke forventninger de har til hverandre som forbilder og medspillere. At man gjør sitt beste, kjemper for hverandre og går foran som gode eksempler var noe av det som kom fram. Denne seansen fikk elevene overvære, som lydhøre tilskuere. Elevene har selv MOT-programmet Robust ungdom på skolen, så de er godt kjent med øvelsene og diskusjonsoppgavene som spillerne gikk gjennom.

- MFK hadde lagt opp til en utrolig bra dag for MOT-elevene fra Tingvoll. Helt fra de kom til de dro igjen ble de tatt i mot med smil, åpenhet og oppriktig interesse. Dagen ble en forsterkning av både det faglige de jobber med, men også en forsterkning av MOT-programmet som de har på skolen. Jeg er overbevist om at dager som denne for bidrar positivt i vårt arbeid i å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle, sier Ingrid Ness Rolland fra MOT.

 

Fornøyde elever

En av  elevene, Anders Næss Søyseth, oppsummerer dagen med MFK på følgende måte;

- På stadion ble vi mottatt av to hyggelige mennesker, som tok oss med på en privat omvisning rundt om på anlegget. Vi var både høyt og lavt, og vi var innom blant annet treningsrommet, garderoben, kommentatorboksen og flere andre spennende rom. Underveis fikk vi også servert en svært god lunsj av «Tante». Helt til slutt fikk vi være publikum når A-lagsstallen skulle ha MOT-økt. Det var gøy å høre hvilke tanker de hadde gjort seg om ulike etiske dilemma, både på og utenfor banen. Dagen totalt sett var en positiv opplevelse for oss alle, med mye faglig input, samt. bedre innsikt i en fotballproff´s hverdag! :)

- Veldig gøy å få muligheten til å se på innsiden av Norges beste fotballklubb, avslutter Anders, som for øvrig er trofast publikum på Aker stadion.

Annonse fra Eliteserien: