Bare forskning kan stoppe demens!

På søndag blir det bøsseinnsamling på Aker Stadion, i anledning Nasjonalforeningen for folkehelsen sin nasjonale Demensaksjon i uke 38.

Videoen er ikke tilgjengelig.

Hvis alle gir en ti’er eller mer hver på kampen, så monner det, sier Knut Olav Rindarøy, samfunnsansvarlig i Molde Fotball.

Molde Fotball tar sitt samfunnsansvar på alvor og har gjennom to år hatt et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal i prosjektet «Utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle».  Flere av veteranene i klubben gjør en betydelig innsats og er Aktivitetsvenner for personer med demens og noen er også skolert for et mer demensvennlig samfunn.

I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040. Demens rammer først og fremst eldre, men også yngre personer kan få demens.  På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 150 millioner fram mot 2050.   Demens er en dødelig hjernesykdom.  Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.  Det finnes i dag ingen kur mot demens.  For å finne medisiner og behandling, trengs forskning.  Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlede midler.

Ønsker du å bidra til forskning for å finne en kur mot demens?

Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens?

Ta kontakt med Demenslinjen, 23 12 00 40, og snakk med erfarne sykepleiere.

Annonse fra Eliteserien: