Stiftelsen Molde Fotball blir eneeier i Molde Fotball AS

Stiftelsen Molde Fotball, en stiftelse finansiert av Kjell Inge Røkke, overtar Bjørn Rune Gjelstens eierandel på en-tredel i Molde Fotball AS. Denne stiftelsen har kun ett formål: Å støtte Molde FK økonomisk.

- Kjell Inge har gjennom 30 år vært en drivende kraft i utviklingen av Molde Fotball AS og Molde FK, og siden 2013 har Bjørn Rune vært deleier. Bjørn Rune velger nå å tre ut som eier, men vi er sikre på at han fortsatt er en ivrig supporter og bidragsyter til Molde FK, sier styreleder Leif-Arne Langøy i Molde Fotball AS.

Med stiftelsens eierskap og Langøy som fortsatt styreleder i Molde Fotball AS, blir det kontinuitet.

- Engasjementet handler om mer enn fotball. Enda viktigere er idrettens og Aker Stadions betydning for inkludering av alle og tilhørighet til Molde-regionen, sier Kjell Inge Røkke og fortsetter:

- Jeg vil takke Bjørn Rune for hans engasjement og økonomisk støtte gjennom mange år.

- Jeg ser fremover. Den sportslige satsingen er det andre enn meg som bestemmer, men mitt store håp er at Molde FK fortsetter å utvikle elite, bredde og kvinnefotball. Jeg gleder meg over at det spirer og gror i og rundt klubben med mange lag og stor aktivitet. Norgesmesterskapet og kongepokalen etter å ha slått Bodø/Glimt i cupfinalen inspirerer til videre satsing.

Molde Fotball AS står for driften av Molde FK. Avtalen mellom Molde Fotball AS og Molde FK regulerer rettigheter og plikter mellom partene. Molde Fotball AS’ rettigheter er knyttet til markedsarbeid og sponsorkontrakter, kjøp og salg av spillere, administrasjon og praktiske støttefunksjoner. Avtalen gir ikke Molde Fotball AS bestemmelse over forhold av sportslig art. Økonomisk er Molde Fotball AS forpliktet til å gi klubben driftsstøtte som sikrer at Molde FK går med overskudd.

Siden 1992 har Kjell Inge Røkke og hans selskaper bidratt betydelige beløp til Molde FK, fotballstadion og til klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner som selger sesongkort til Aker Stadion.

Gjennom denne modellen har Kjell Inge Røkke gjennom stiftelsen laget et solid økonomisk kretsløp rundt en gjeldfri klubb og en gjeldfri stadion. Som eier tilfører stiftelsen og Røkke penger til klubben og regionen, og ingenting går ut – heller ikke eventuelle inntekter ved spillersalg.

- Vi er takknemlige og glade for alt Kjell Inge og Bjørn Rune har gjort og gjør for Molde FK og regionen. Bjørn Rune fortsetter å heie på oss. Molde er privilegerte som fortsetter med stiftelsen og Kjell Inge på laget, sier daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde FK.

Annonse fra Eliteserien: