Sparebanken Møre fortsetter som generalsponsor for MFK

Sparebanken Møre fortsetter som generalsponsor og draktpartner for Molde Fotballklubb i tre nye år.

Sparebanken Møre har vært generalsponsor for MFK siden 2003, og fortsetter nå ut sesongen 2025.  
 
- Molde Fotballklubb er med sine sportslige resultater og sin sterke posisjon i lokalmiljøet det kanskje mest attraktive sponsorobjektene i regionen. Klubben er derfor en veldig god match for Sparebanken Møre. De gir oss mulighet til å være synlige og skape engasjement lokalt, sier banksjef Kolbjørn Heggdal.  
 
- Vi er veldig glade for at Sparebanken Møre fortsatt vil være generalsponsor for MFK. Banken er en stor og viktig regional aktør som er opptatt av samfunnsutvikling. De er en viktig bidragsyter økonomisk, men er også en god partner i vår utvikling innen eksempelvis bærekraft, sier adm. direktør Ole Erik Stavrum.  

- MFK har vunnet «alt» på herresiden i år, og det har vært fantastisk å være med på. Vel så viktig som sportslig suksess, er MFKs rolle som samfunnsaktør. Det gode arbeidet ut i bredden og tiltak som gate- og integreringslag, i tillegg til eget lag for utviklingshemmede, har også vært viktig for Sparebanken Møre, forteller Kolbjørn Heggedal.  
 
I fornyelsen av avtalen har det vært viktig for Sparebanken Møre at MFK har en tydelig og styrket satsing på kvinnefotball, som er et ledd i like muligheter og bygge et bærekraftig fundament for satsing mot toppfotballen. Banken øker også de øremerkede midlene til denne satsingen.  

- Det har skjedd veldig mye positivt rundt jente- og kvinnefotballen i Norge de siste årene. MFK har vært blant de beste klubbene i landet på talentutvikling, og vi skal nå få til et ytterligere løft og utvikle et topplag for kvinner også i Molde. Seieren i NM for jenter 19 i år viser at vi er på rett vei, sier Ole Erik Stavrum.  
 
Som generalsponsor vil Sparebanken Møre være synlig i all profilering som er knyttet til klubben, med blant annet brystreklame på draktene for både herrer, damer, gutter og jenter i tillegg til godt synlig reklame på blant annet Aker Stadion.  

For ytterligere kommentar:  
Kolbjørn Heggdal, Sparebanken Møre – tlf. 915 89 768 
(Banksjef næringsliv Romsdal og Nordmøre) 

Ole Erik Stavrum, Molde Fotballklubb – tlf. 907 56 412 
(Adm. direktør Molde Fotball AS) 

 

Foto:  
Sparebanken Møre:  
Kolbjørn Heggdal , Banksjef næringsliv Romsdal og Nordmøre  
Finn Tangen, Banksjef personmarked Molde  
 
Molde Fotballklubb: 
June Grønseth, kaptein kvinnelaget  

Magnus Wolff Eikrem, kaptein herrelaget  

Ole Erik Stavrum, administrerende direktør  
Per Eikrem, markedsdirektør

Annonse fra Eliteserien: