Nye Æresmedlemmer

Inge Rekdal og Olaus Brunvoll ble utnevnt til nye Æresmedlemmer i Molde FK.

Under helgas Årsfest ble det utnevnt to nye Æresmedlemmer i Molde FK. Vi gratulerer så mye!

Vår kjære historiker Olaus Brunvoll satt tre år i hovedstyret (1980-82) og har vært nestformann i styret i to år. Han har vært mangeårig speaker for klubben, og var redaktør av klubbavis/kampprogram sammen med Øivind Ohr i en årsrekke. Sammen med Rolf Huseby (marked) ga han ut en avis i en del år. 

Brunvoll overrekkes medlemskapet
Brunvoll overrekkes medlemskapet

Olaus er klubbens historiker som har samling av og behandling av historisk materiell. Han har skrevet klubbens historie/100 års jubileum i samarbeid med Gunnar Hagbø, og gitt ut årsbøker fra 2011 til og med 2016. 

Inge Rekdal satt 11 år i klubbens hovedstyre, hovedsaklig som kasserer/økonomiansvarlig (1977-1980 og 1985-1991) og har vært i Medaljerådet siden 2008. Han er leder for Kontrollkomiteen (siden 2012) og var leder for Valgkomiteen i årene 1997-2005. Han har hatt mange ulike roller i Molde FK, alt fra billettselger til arrangementsfunksjonær, og er nå lagleder for Molde 5.

Rekdal og Brunvoll
Rekdal og Brunvoll

ÆRESMEDLEMMER I MOLDE FK (alfabetisk)

 • Berg Odd
 • Bondevik Kjell Magne
 • Brakstad Torkild
 • Brunvoll Olaus
 • Bugge Magnar
 • Fuglset Jan
 • Gjelsten Bjørn Rune
 • Hagbø Tor Gunnar
 • Hansen Oddne
 • Hareide Åge
 • Hestad Daniel Berg
 • Hestad Harry
 • Hestad Stein Olav
 • Hoem Jon
 • Kanestrøm Svein
 • Kringstad Nils Olav
 • Kristiansen Thor
 • Kåfjord Sondre
 • Langøy Leif-Arne
 • Moen Odd Ivar
 • Neerland Øystein
 • Rekdal Inge
 • Roald Bernt
 • Røkke Kjell Inge
 • Sekkeseter Einar
 • Strand Snorre
 • Trønningsdal Otto

AVDØDE: Rudolf Rasmussen, Ole Elvsås, Mikal Fosseide, Ola Lien, Bernard Hestad, Rolf Høgseth, Johan Furseth, Hans Vestneshagen, Gunnar Hagbø, Kåre Elvsaas, Leif Sylte

Annonse fra Eliteserien: