Moldes Gatelag fikk årets inkluderingspris!

Årets inkluderingspris går til Molde FKs gatelag og integreringslag. Vi gratulerer!

Årets inkluderingspris fra Molde Idrettsråd er et bevis på at vi tar visjonen «idrettsglede for alle» på alvor. Årets inkluderingspris premierer idrettens samfunnsansvar, ved å bruke idretten som virkemiddel for å bidra til integrering og gi rusavhengige et tilbud om fysisk aktivitet.

På sitt beste kan idretten være et virkemiddel som bidrar til mestringsopplevelser, gode fellesskap og kameratskap.

Gatelaget er et tilbud for alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Med mål om et bedre liv som vektlegger mot, respekt, felleskap og glede. Tilbudet er rusfritt. Gatelaget er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballstiftelsen, Molde kommune og Molde Fotballklubb.

Integreringslaget er et samarbeidsprosjekt mellom flyktningetjenesten i Molde kommune og Molde fotballklubb. Nøklene til integrering er blant annet å skape et trygt miljø, føle tilhørighet og en arena der nettverk bygges. Integreringslaget bygger på verdiene respekt, inkludering og glede.

Årets inkluderingspris går til Molde FKs gatelag og integreringslag. Vi gratulerer!

Spiller Rune Moen tok i mot prisen på vegne av Gatelagets spillere på Sandefjord-kampen. Sammen med han var trenerne Knut Olav Rindarøy og Geir Ådne Lervåg.

En stor takk til alle i støtteapparatet rundt Gatelaget, samt hovedtrenere Knut Olav Rindarøy og Geir Ådne Lervåg fra Molde Kommune. Den store innsatsen som er lagt ned i forbindelse med Molde FKs Gatelag, har gjort det mulig å drifte laget gjennom dette året. Tusen takk!

Annonse fra Eliteserien: