Molde Fotballklubb er stolt VI-ambassadør

Molde Fotballklubb er meget stolte over samarbeidet med Stiftelsen VI, og at klubben nå har blitt VI-ambassadør. Sammen skal vi jobbe med å skape inkludering og felleskap i samfunnet.

 
 
Molde Fotballklubb er en klubb med ambisjoner og et verdigrunnlag som lenge har tatt et samfunnsansvar for å inkludere og skape mangfold. Vi skal være en klubb for alle. MFK er opptatt av å ta samfunnsansvar og å gi tilbake til sine omgivelser. MFK har mange ulike lag på banen, for at flest mulig skal få oppleve idrettsglede og samhold. Molde Fotballklubb har også en fantastisk gruppe mennesker på nærmere 400 stk som stiller frivillig opp omkring klubben – her er Stadions venner en viktig arena for integrering, samhold og felleskap i vår region.
 
Molde Fotballklubb spiller med Stiftelsen VI-logoen på strømpene, og klubben ser frem til å utvikle samarbeidet med Stiftelsen VI i tiden som kommer.
 
Stiftelsen VI ønsker et koordinert samarbeid for å skape varig endring, bedre levekår og fullverdig integrasjon for 605.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge. Fotballen spiller generelt en stor og viktig rolle i alle lokalmiljø, og Molde spesielt har vist at de ønsker å et ansvar og vise vei når det gjelder inkludering og felleskap i samfunnet. Stiftelsen Vi tror vi kan lære mye av samarbeidet med Molde, sammen blir vi sterkere.
 

Ta en titt på denne filmen som gir et innblikk i hvordan klubben jobber.


Om Stiftelsen VI:

Etablert september 2018.
 
Vi jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. VI skal bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt.
VI vil utvikles over tid for å adressere utfordringen på en bred måte. Første fase er para elite idrett, fase 2 er bredden før vi i fase 3 adressere alle mennesker med funksjonsnedsettelse.

www.stiftelsenvi.no

 

 

Annonse fra Eliteserien: