Molde FK tar dommen til etterretning

Administrasjonen og styret i klubben har behandlet saken.

Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, Molde FK og andre.

Spilleren ble mandag frikjent i Romsdal Tingrett, og må betale 150 000 kroner i erstatning til kvinnen. Molde FK tar dommen til etterretning.

Administrasjonen og styret i klubben har i sin behandling og nøye vurdering av saken lagt vekt på at tingrettens flertall frikjente spilleren. Han vil derfor fortsatt være tilgjengelig for spill i Molde FK.

Annonse fra Eliteserien: