MFK sikter mot toppserien for kvinner

Molde Fotballklubb ønsker å fortsatt ta del i utviklingen av norsk jente- og kvinnefotball på en positiv måte. Klubben vil nå gjøre nødvendige tiltak for at MFK kan bli en del av Toppserien innen rimelig tid.

Det er klart etter at styrene i Molde Fotball AS og Molde Fotballklubb 16. august behandlet innstillingen fra en arbeidsgruppe som har utredet ulike strategiske retninger for kvinnesatsingen til Molde Fotballklubb.

- Det har skjedd veldig mye positivt rundt jente- og kvinnefotballen i Norge de siste årene. MFK har vært blant de beste klubbene i landet på talentutvikling, og jeg er glad for at vi nå har en bred forankring i hele klubben for at vi skal få til et ytterligere løft og utvikle et topplag for kvinner også i Molde, sier adm. direktør Ole Erik Stavrum.

Klubbens kvinnelag spiller i dag i 2. divisjon, avdeling 5. Ambisjonen er at laget skal rykke opp til 1. divisjon innen utgangen av 2023.

- Ambisjonen er klar, vi skal ha to opprykk for damelaget innen overskuelig fremtid. Det første opprykket skal komme i løpet av denne eller neste sesong. Så skal vi bruke tiden det tar for å bygge et godt nok fundament for at vi etablerer oss i Toppserien når laget først kommer dit, sier Stavrum.

Kvinnelaget har de siste årene vært en del av AkerAkademiet, som jobber med spiller-, trener- og klubbutvikling i MFK. Dette har vært i henhold til plan og tidligere strategiske valg. Dette er et arbeid som også har vært anerkjent av Norsk Toppfotball. Resultatet er at en rekke talenter fra vår region har fått utvikle seg til å bli spillere som preger norsk fotball i ulike klubber i dag, samt at MFK nå er rustet til å ta det neste steget og etablere en toppsatsing.

- En toppsatsing er av stor betydning for at talentene i regionen skal ha muligheter til å utvikle seg lokalt, og ikke være avhengige av å reise til andre klubber. Talentutviklingen i MFK har kunnet skje fordi vi har hatt et veldig godt samarbeid med andre klubber i regionen, og vi ser frem til et godt og riktig samarbeid med disse klubbene også videre, sier damelagets trener Kjell Arne Hestad.

En konsekvens av beslutningen om å utvikle et kvinnelag som er etablert i Toppserien er at MFK Kvinner A legges i en egen satsing. Konkret organisering og drift vil bestemmes i løpet av høsten.

Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har for øvrig inngått en historisk samarbeidsavtale for perioden 2023-2028. Avtalen er viktig for blant annet likestilling og like muligheter for kvinner og menn. I avtalen er det enighet om flere sentrale satsingsområder. En hensikt med avtalen er også å stimulere til at flere av toppklubbene på herresiden skal satse på toppfotball for kvinner.

MFKs styrkede satsing på kvinnefotball fremover vil inngå som en naturlig del av satsingen til norsk fotball.

Molde, 18. august 2022

For ytterligere kommentarer:
Ole Erik Stavrum, adm. direktør i MFK, tlf. 907 56 412

Annonse fra Eliteserien: