Kjell Arne Hestad blir ny hovedtrener for damelaget!

I teamet rundt damelaget har Kjell Arne Hestad sin erfaring og kompetanse vært en viktig brikke for både spillere og trenere. Nå tar han over hovedtrenerjobben.

Kjell Arne Hestad er Damelagets nye hovedtrener. Han har siden 2009 hatt roller i Akerakademiet både på G16, G19, M2 og Damelaget. Kjell Arne hadde en sentral rolle rundt MFK-kvinnene også i 2021. Resten av teamet ventes å være klart innen kort tid.

- Det er et særdeles spennende prosjekt, og utviklingen har vært meget bra de første årene. Nå handler det om å fortsette den utviklinga for spillerne og gruppa som er her i dag. Min oppgave blir å ta over hovedtrenerjobben for et kompetent team, i tillegg til å være en pådriver for fremtidige strategier for Damelaget i MFK. Det gleder jeg meg veldig til, sier Kjell Arne Hestad.

- Vi er veldig glad for at vi har fått Kjell Arne til å lede teamet rundt damelaget de neste to årene. Det betyr at vi får kontinuitet og videreført det flotte arbeidet som er gjort. Kjell Arne har hatt mange ulike trenerroller i MFK de siste ti årene, og er høyt respektert. Han er genuint opptatt av MFK, og utvikling av jentefotballen i regionen, sier Daglig Leder i AkerAkademiet, Thomas Mork.

Mer informasjon kommer!

Annonse fra Eliteserien: