ÅRSMØTE

Å R S M Ø T E

Molde Fotballklubb avvikler ordinært årsmøte i
Restauranten på Aker Stadion (inng 8/9)
mandag 4. mars 2024 kl 18.00

Til behandling på årsmøtet er saker som fremgår av klubbens lov.

Medlemmer som ønsker fremme forslag til behandling på klubbens årsmøte, må skriftlig oversende dette til klubbens hovedstyre minimum 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og beretning m/forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på klubbens nettside.

 

Molde Fotballklubb

Hovedstyret

Annonse fra Eliteserien: