Årsmøte 2021

Årsmøte i Molde Fotballklubb

Molde Fotballklubb avvikler ordinært årsmøte i

Restauranten på Aker stadion (inng 8/9)

tirsdag 23. mars 2021 kl 18,00.

 

Til behandling på årsmøtet er saker som fremgår av klubbens lov.

Medlemmer som ønsker fremme forslag til behandling på klubbens årsmøte, må skriftlig oversende dette til klubbens hovedstyre minimum 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Styret tar forbehold om å utsette møtet eller avvikle møtet digitalt dersom korona status umuliggjør gjennomføring av årsmøtet på aktuelt tidspunkt.

 

Molde Fotballklubb

Hovedstyret

Annonse fra Eliteserien: