Årsmøte i Molde Fotballklubb

Ordinært årsmøte den 26/2 2019 kl 18:00 i restauranten på Aker stadion.

Molde Fotballklubb avholder ordinært årsmøte den 26/2 2019 kl 18:00 i restauranten på Aker stadion (inngang 8).

Medlemmer som har betalt sin kontingent kan i hht. klubbens lov kan sende inn saker til styret som ønskes behandlet på årsmøtet minimum 2 uker før årsmøtet.

Molde Fotballklubb
Hovedstyret

Annonse fra Eliteserien: