Årsmøte 2020

25. februar avvikles ordinært årsmøte i Molde Fotballklubb.

Molde Fotballklubb avvikler ordinært årsmøte i Restauranten på Aker stadion (inng 8/9) tirsdag 25. februar 2020 kl 18,00.

Til behandling på årsmøtet er saker som fremgår av klubbens lov. Medlemmer som ønsker fremme forslag til behandling på klubbens årsmøte, må skriftlig oversende dette til klubbens hovedstyre minimum 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Annonse fra Eliteserien: