4-stjerners spillerutvikling

Spillerutvikling i Molde Fotballklubb vurderes til en score på fire stjerner av fem mulige i ny rapport fra Norsk Toppfotball.

Norsk Toppfotball publiserte denne uken den andre Akademiklassifiseringsrapporten. Den er en omfattende gjennomgang av norske toppklubbers arbeid med spillerutvikling på herresiden, basert på data fra perioden 2016-2018.

Midlertidig daglig leder i AkerAkademiet, Thomas Mork, er godt fornøyd med at klubbenbeholder sine fire stjerner fra forrige rapport.
- Vi klarte å nå hovedmålet vårt som var å beholde “standingen” vår. De har strammet til kravene, og du ser at både Rosenborg og Brann har mistet en stjerne. Akademiklassifiseringen er først og fremst et viktig utviklingsverktøy for oss. Nå blir vi på en måte ettergått i sømmene. Det er imidlertid viktig å ikke bare se på en karakter og en stjerne, men også å se på hva som ligger bak. Det er ikke alle områder vi finner like givende, eller som vi har samme forutsetninger for å score like høyt på som andre klubber. Å gå opp til fem stjerner var ikke realistisk, og heller ikke en målsetning, sier Mork.

Mork mener at det ikke er formålstjenlig å jobbe for en toppscore på alle de ti underkategoriene.
- På området kalt “skole-fotball” har vi oppnådd en score på 13 av 20 poeng. Vi har full score på barneskole, for der har vi FFO-løsning. På videregående skole har vi idrettslinje i samarbeid med Molde videregående skole. På ungdomsskole får vi imidlertid null poeng. Vi har ikke sett noen hensikt i å frigjøre elever på dagtid, fordi vi ikke når over nok folk. Der mister vi syv poeng.

Molde fotballklubb scorer høyt på produktivitet - et område som Mork vurderer som den kanskje viktigste kategorien.
- Den viser hvordan spillere som har vært unge hos oss gjør det i dag. Det at vi ligger i det øvre sjiktet der, synes vi er imponerende. Scoren avhenger av hvor mye spilletid disse har i egen klubb og på ulike landslag. I tillegg sanker vi poeng om spillere utviklet i Molde Fotballklubb får spilletid i andre klubber. Jo bedre liga og divisjon, desto mer poeng. Basert på en stikkprøve fra september i år, så scorer vi faktisk best av alle klubbene når det kommer til egenutviklede spillere i andre klubber, sier den tidligere kantspilleren.

Mork sier seg imidlertid ikke enig i hvordan alle poengene deles ut.
- Vi er litt uenige i vektinga. Etter vårt skjønn, så er det lettere å spille på A-laget til Stabæk, enn Molde og Rosenborg. Det gjenspeiler seg ikke - det er like mange poeng så lenge det er i samme divisjon. Hvis Eirik Hestad spiller hver kamp for oss burde det kanskje ha gitt litt flere poeng enn hvis en spiller i Stabæk.

Hvordan man scorer i rapporten avgjør hvor stor andel av utviklingsmidler fotballklubbene får fra NTF. I perioden 2017-2023 skal det deles ut 300 millioner kroner.
- Potten er imidlertid statisk. Om man går opp et nivå blir det ikke nødvendigvis mer midler. Det er noe man kanskje kunne sett på. Om man skal oppmuntre klubber til å ta neste steg, så burde man kanskje hatt et fast beløp man kan sikre seg.

Mork tror det blir viktig for utviklingsavdelingen i klubben å være bevisst på det de er gode på.
- Det er en viss fare ved et slikt nasjonalt verktøy at man trakter de fleste miljøene inn i den samme måten å drive på. Vi skal erkjenne det vi kan bli bedre på, men samtidig også være bevisst på hva vi er gode på, og ikke bli helt vindskjev i forsøket på å samle flest mulig poeng. Nå handler det mer om hva som er riktig vei for oss. Vi ønsker å ha et planverk som er dynamisk og levende, og som ikke havner ubrukt i en skuff. Vi tar stadig steg i riktig retning, mener Mork.

Annonse fra Eliteserien: