Vil bidra til topplag i fotball

Sparebanken Møre styrker bredden i fotball i Møre og Romsdal med 8 millioner kroner. Målet er blant annet å bidra til at klubbene kan bygge opp to topplag for kvinner i regionen innen 2023.

Norske kvinnelige fotballspillere er i dag blant de aller beste i verden, og fotball er den største idretten for jenter i Norge. I Møre og Romsdal er det imidlertid ingen toppfotballag for kvinner. 

Støtten fra Sparebanken Møre skal bidra til å realisere prosjektet «Toppfotball kvinner 2023», der et av målene er å skape to solide topplag i regionen. 
 
Som en betydelig bidragsyter til lokale lag, ønsker Sparebanken Møre å løfte kvinnefotball og legge til rette for en lokal satsing – både på topp- og breddenivå. Bidraget på totalt 8 millioner kroner fordeles mellom de to fotballkretsene i regionen og toppsatsingen for kvinner i Fortuna FK og Molde FK, som alle sentrale i et slikt løft.

Molde FK
– Molde FK ønsker å øke antallet jenter som spiller fotball, og vi er opptatt av å løfte jente og damefotballen på en helhetlig og bærekraftig måte. Vi har stor tro på at topp skaper bredde – og omvendt. Molde FK ønsker derfor å styrke satsingen på damelaget i 2. divisjon. Midlene skal blant annet bidra til et mer profesjonelt opplegg rundt laget, samtidig gi et enda bedre tilbud i aldersbestemte lag og gjennom Akademisatsing også for jentene, sier Øystein Neerland, adm. direktør i Molde FK.

Fortuna FK
– Gjennom denne satsingen kan vi få flere jenter på banen, gi dem bedre utviklingsmuligheter og en mulighet til å kunne spille toppfotball på Sunnmøre. Slik kan vi beholde spillerne lenger og forhåpentligvis også få flere til å flytte hjem. Satsingen sender viktige signaler til både samfunnet og næringslivet i regionen, sier Maria Elena Kvalen, styreleder i Fortuna FK og tidligere fotballspiller med erfaring på toppnivå.

Nordmøre og Romsdal fotballkrets
– Dette er en fantastisk støtte fra Sparebanken Møre. Det gir Molde FK i vår krets en unik mulighet til å ta steg mot toppfotballen noe som vil gi ringvirkninger for jentefotballen i hele området. For fotballkretsen så betyr det at vi ytterligere kan forsterke vårt arbeid for jentefotballen blant alle våre klubber. Flere og bedre tiltak innen spillerutvikling og kretslagsaktivitet vil bli prioritert i tiden som kommer. Vi er veldig glade for det fokuset som nå er på jentefotballen og vil gjøre vårt for en videre positiv utvikling, sier Are Lervik, daglig leder i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Sunnmøre Fotballkrets 
– Dette er kjempegode nyheter for kvinnefotball i hele fylket! Selv om vi allerede er blant de beste i landet når det gjelder rekruttering, slutter altfor mange med fotball i ung alder. Et lokalt topplag vil bety enormt mye, for både den generelle interessen og for rekrutteringen. Midlene skal bidra til bedre spillerutvikling, sørge for flere stabile breddeklubber og sikre flere seniorlag i regionen. Dette vil gi jenter og kvinner et bedre og mer likeverdig tilbud, og legge til rette for toppfotball for kvinner i fylket i fremtiden, sier Bjørn Oskar Haukeberg, daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets.

Annonse fra Eliteserien: