TRENER!

Flavia Screpanti

Det blir ingen trening uten spillere, men det blir heller ingen god trening uten en trener! Vi har snakket med to som kan fortelle oss mer om trenerrollen og om hvordan man kan bli trener. I perioder med skade, sykdom eller f.eks ved dårlig motivasjon til å spille sjøl, kan det å engasjere seg som trener være med på å holde kontakten med fotballen. Vår hovedtrener, August Nyland, begynte å engasjere seg som trener i en periode han ikke kunne spille sjøl. Noen kommer tilbake som spiller og andre fortsetter som trener.

Vi kan også melde om en endring i teamet rundt Molde FK Kvinner. Keepertrener Oliver Petersen har permisjon og den siste tiden har Ola Hoel Lervik overtatt den rollen. Han er foreløpig engasjert i AkerAkademiet fram til sommeren, og viser engasjement og gode treneregenskaper! 

 

Flavia Screpanti, spiller Molde FK Kvinner.

I fjor høst intervjuet vi deg Flavia da vi presenterte spillerne til Molde FK Kvinner. Du fortalte da om skadeplagene dine, og ga oss et innblikk i hvordan det er å være skadet og få endret hverdagen sin. Kan du oppdatere oss litt på skadene dine og din treningshverdag?

De siste ukene har jeg endelig fått trene med laget igjen, 9 måneder etter skaden. Det er begrenset hva jeg kan være med på, men det er likevel utrolig artig. Foreløpig går det mest i tekniske øvelser, men jeg håper på å få være med på litt spill etterhvert. Treningshverdagen min består fortsatt av diverse øvelser for kneet, i tillegg til annen generell styrke.

 

Jeg har fått meg fortalt at du i løpet av høsten begynte som trener i AkerAkademiet sin Fotballfritidsordning og at du også har blitt assistenttrener på Molde FK sitt J 16 lag.  Kan du si litt om hvorfor du ble trener?

Jeg har vel alltid vært interessert i trener som et yrke. Da jeg ikke lenger kunne spille selv, åpnet det seg plutselig muligheter for andre ting å bruke tid på, så da passet det egentlig ganske bra med en jobb. Det var August (Hovedtrener Molde FK Kvinner) som først lurte på om dette kunne være interessant, og som fikk meg i kontakt med AkerAkademiet.

 

Hva liker du best ved å være fotballtrener?

Det er det nest beste alternativet for å holde seg innenfor fotballmiljøet når en ikke spiller selv. Det er også veldig givende å kunne lære bort til andre og deretter se progresjon. Å kunne bidra til at andre utvikler seg gir en god følelse.

 

Hvordan har du, som ung kvinne i et vel mannsdominert "yrke", blitt mottatt?

Jeg har blitt veldig godt mottatt av alle! Både spillerne og trenerne er super hyggelige, og jeg trives veldig godt.

 

Har du tatt noe kurs?

Ja, før jeg begynte tok jeg et online kurs, som jeg fikk tilsendt av Stig Arild (trenerutvikler i fotballkretsen).

 

Har du tips til andre som kunne tenke seg å bli trener?

Jeg er jo ganske ny selv da, men jeg tenker at det er viktig å ha troa på at man har noe å bidra med. Noen ganger kan det føles rart at en selv skal lære bort til andre, men da er det viktig å huske på at man i bunn og grunn bare er ute etter å hjelpe.

 

 

Stig Arild Råket, trenerutvikler i Norges Fotballforbund, Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Hva gjør at du har engasjert deg i trenerutvikling?

At en trener kan gjøre en så stor forskjell på hverdag til både den enkelte spiller og ens lag, er noe som engasjerer. Det å lage en arena der spillerne kan oppleve trygghet og mestring, er en kjempeviktig rolle for samfunnet som sådan. Samtidig synliggjøre og bevisstgjøre rollen en trener innehar. Ansvaret er stort, og en kan med «riktig» inngang som god tilrettelegger, være med å legge til rette for god spillerutvikling. Denne tilretteleggingen i regi NFF, fotball for alle, synes jeg er utrolig interessant. Og den blir stadig utfordret. Det å reise rundt og møte alle de positive trenere rundt om i vår krets, informere og diskutere, er et privilegium.

 

Hvordan er utdanningsløpet til NFF?

Første møtet med trenerutdanningen i NFF er Grasrottrener kurset. Her gjelder å skape en høyest mulig aktivitet for alle, en såkalt aktivitetspåvirker. Den bruker NFF N&R aller mest tid på når det gjelder trenerutdanningen i egen krets. Når trenere har gjennomført alle 4 delkurs (etter alder) på Grasrottrener, vil en kunne søke på trenerkurs som handler om aktivitetspåvirker, som ligger innunder UEFA B-lisens. UEFA A-lisens er veldig rettet mot kampledelse, mens UEFA Pro er mer mot ledelse av et større team. Så finnes det forgreninger ut fra disse kursene som tar for seg spillerutvikling, trenerveiledning og keeperutvikling.

 

Dersom en ungdom har lyst til å bli fotballtrener, eller bare lære mer om hva det vil si å være trener, hva bør hun/han gjøre da?

Mange klubber søker personer som har lyst, er nysgjerrig og har anledning til å være trener. Ta kontakt med en nærliggende klubb og prøv. Det er utrolig lærerrikt, det å være ansvarlig for en trening med barn og ungdom. Egen erfaring og det å observere andre trenere, sammen med trenerkurs, er ofte god trenerutvikling.

Vennlig hilsen (og kontaktinfo ved spørsmål:)

Stig Arild Råket,Trenerutvikler

[email protected]   Tlf. 970 92 321

 

Annonse fra Eliteserien: