SPILLERUTVIKLINGSGRUPPER

Bildet er fra en samling med SPU J11-12-13-14 og kretslag J 17. PS! Bildet er tatt i november 2019!

I dag ønsker vi å belyse temaet "utviklingsgrupper".  I en klubb er det flere former for "utviklingsgrupper" som tilsammen skal utfylle hverandre for å nå de mål som er satt. Innlegget under er skrevet av Jon Arne Hoås, sportslig koordinator-kvinner.

----------

Molde FK har i regi av Akerakademiet egne spillerutviklingsgrupper (SPU) for jenter i alderen 11-15 år. Hver mandag møtes motiverte og talentfulle spillere fra ulike klubber i regionen til to timers trening i Akerhallen eller på Aker stadion. 

Rundt 15 spillere fra hver av årgangene mellom -05 og -08 får her kyndig veiledning av Akerakademiets trenere. Formålet bak SPU-gruppene er å gi jentene god inspirasjon og læring som de kan ta med tilbake til treningshverdagen i egen klubb. Mer langsiktige mål er å bidra til god fremtidig rekruttering til MFKs damelag samt utvikling av spillere på høyt nivå. 

Treningene innledes ofte med ca 30 min fysisk trening. Her er det fokus på skadeforebyggende øvelser, kjernemuskulatur, koordinasjon og smidighet. Videre er det ca 30 min teknisk trening med ball før det siste timen er spill i ulike varianter. 

Inntrykket hittil er at tiltaket fungerer meget godt. Både trenere og spillere virker svært motiverte. Jentene rapporterer også om stor trivsel og synes det er spesielt inspirerende å bli kjent med spillere også fra andre klubber i regionen. 

Vi gleder oss til fortsettelsen av SPU-gruppene for jenter☺ 

 

Med vennlig hilsen 

Jon Arne Hoås

Sportslig koordinator - kvinner.  

Molde FK - Akerakademiet

Tlf: 99390856

Annonse fra Eliteserien: