Martin Engeland

Doctor

Profil

Martin kom til klubben i 2015, og har jobbet med A-laget siden starten av 2016-sesongen. Han er lege for A-laget, samt Molde 2 og AkerAkademiet. Til daglig jobber han som fastlege i Molde.