Byggetrinn

Byggingen av Aker Stadion

​Senvinteren 1997 startet byggingen av nye Molde Stadion (nå Aker Stadion) ved strandkanten på Reknes. 13 måneder senere står anlegget klart til bruk. Landets mest moderne fotballanlegg har en prislapp på 160 mill. kroner. Kommunen har bidratt med 10 mill. kroner, og det ble bevilget 2,7 mill. i spillemidler. Den totale prosjektpris inkludert 2.800 kvm næringslokaler er 212 mill. kroner. Arkitekt for Aker Stadion har vært Kjell Kosberg (Molde). Hans materialvalg har gitt anlegget et vakkert og særpreget utseende. l fasadene finner vi granittstein og glass. Granitten er hentet fra Portugal og er i to forskjellige farger, en lys og en mørk. Fasaden mot stadion består av aluminiumskassetter.

Bygging av nye Molde Stadion, 1997
Bygging av nye Molde Stadion, 1997

Ombyggingen i 1.etasje - byggetrinn 1

I forbindelse med omlegging til kunstgress vinteren 2013/2014 ble kravene til bruksarealer i bygget tilknyttet sporten endret. Kunstgress betyr en betydelig økning i brukstimer pr. år, noe som også betyr endret behov for fasiliteter tilpasset sporten, først og fremst garderober. På bakgrunn av dette ble det januar 2014 iverksatt en betydelig ombygging av nesten hele 1.etg. samt at det ble utbygd en Treningssal på 430 kvm. mot sørvest. Fasilitetene inneholder nå bl.a. 6 garderober for sporten og 5 behandlingsrom for fysio/lege. Treningssalen er inndelt i en aktivitetsdel og en styrketreningsdel. Kostnaden på hele ombyggingen kom totalt på ca. 14 mill.

Aker Stadion 5.JPG
Omlegging til kunstgress, 2014

Annonse fra Eliteserien: