Folkehelse

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal og Molde fotballklubb har ett samarbeid, nedfelt i avtale juni 2018. I forbindelse med prosjekt, «utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle».Dette er  ett prosjekt som eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal. Prosjektet er to-årig og finansieres av Gjensidigestiftelsen.

Prosjektets visjon er å bidra til god livskvalitet, trivsel, aktivitet, sosial inkludering og bekjempe utenforskap. Prosjektets mål er en bærekraftig samarbeidsmodell mellom kommunen og frivilligheten, for å utløse frivilligressursen for god folkehelse for alle.

Vi har en turgruppe "verdens fineste turrute" fra Aker stadion til Varden, via "den grønne korridor" hvor ansatte i Molde Fotballklubb, Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal, Stadions venner og alle som ønsker er velkommen til å bli med. Neste tur er 18.september kl.18.00. 

           Bakgrunn:

  • «Molde fotballklubb blir en klubb som går foran og viser at de engasjerer seg i folkehelsebegrepet i fotball. Det kan skapes lavterskeltilbud, «fotball på løkka», utløse frivilligressursen i fotballklubben. Gode tiltak for alle aldre, for god folkehelse.»

          Målsetning:

  • Ett mål er å sette folkehelse på dagsorden i samarbeid med Molde fotballklubb, skape arenaer for lavterskeltilbud, ett tilbud for alle. «Fotball på løkka», demensvennlig klubb, ett samarbeid i alle ledd i klubben. Ansatte, spillere og frivillige.

          Gjennomføring:

  • «Det blir viktig å skape ett godt samarbeid med Molde fotballklubb, der vi i fellesskap skaper gode tiltak for å utløse frivillig ressurs i klubben for god folkehelse. Skape arenaer for «løkkefotball», lavterskeltilbud, møteplasser der fotball skaper god folkehelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse fra Eliteserien: