TRYGGHET I MOLDE FK BREDDE

GENERELT
Alle i Molde FK er ansvarlig for at milj√łet i klubben oppleves som trygt og godt, uansett alder, kj√łnn og kulturell bakgrunn. 

Hvis det oppstår bekymring rundt egen situasjon eller andres situasjon oppfordres det
til √• ta kontakt med klubbens administrasjon, eller n√¶rmeste lagleder/trener som igjen tar kontakt med administrasjonen. Den som har bekymringer for et barn, skal alltid f√• en bekreftelse fra klubbens administrasjon at bekymringen er mottatt. 

Molde FK har et ansvar for å sikre at alle i klubben setter seg inn i de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Dette for å kunne forebygge skader og ulykker og være forberedt på kritiske situasjoner, samt varsle klubbens administrasjon og ledelse ved behov. Retningslinjene gjelder ansatte, medlemmer, foreldre/foresatte, tillitsvalgte, trenere, ledere og andre voksne.

INFORMASJON
Alle i Molde FK skal få relevant informasjon om våre retningslinjer og breddeavdelinga sine enhver tid gjeldene retningslinjer finner du i Klubbhåndboken

TAUSHETSPLIKT
Tillitsvalgte, trenere, ledere og ansatte i klubben har taushetsplikt. Det inneb√¶rer at det ikke skal informeres om de opplysninger en f√•r til de som ikke har behov for √• vite. 
Taushetsplikten gjelder ogs√• etter at tjenesten i klubben er opph√łrt. 

BEREDSKAP I MOLDE FK
Ved uheldige hendelser eller bekymringsmeldinger, kontaktes fortrinnsvis administrasjonen i Molde FK sin breddeavdeling. Dette kan gjelde ved f√łlgende saker:
Bekymringsmeldinger av ulike √•rsaker, ulykke med personskader, d√łdsfall blant klubbens medlemmer, overgrepssaker, klare brudd p√• det klubben √łnsker √• st√• for, √łkonomisk utroskap, mobbing, rasisme og diskriminering.

Alle henvendelser til administrasjonen og styret i breddeavdelinga behandles konfidensielt.
Varslere skal holdes underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben. Varselmottaker skal
underrette klubbens ledelse. Varsler skal ogs√• informeres, dersom alvorlige forhold m√• meldes til politi og barnevern. 

KONTAKTINFORMASJON
I en n√łdsituasjon, ringer man aktuelt n√łdnummer.
Medisinsk N√łdtelefon:113
Politiets N√łdtelefon:112
Brann: 110


Ansatte og styre i Molde FK Bredde kan kontaktes.

Kontaktinfo ansatte

Kontaktinfo til styremedlemmer

Disse vil kunne bistå med å formidle kontakt til andre aktuelle instanser/kriseteam i Molde
Kommune.
 

Annonse fra Eliteserien: