Hvilke turneringer kan laget delta på?

Turneringsprofil MFK Bredde

Overordnet mål ved deltakelse i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle laget og spillerne. De samme retningslinjene gjelder for treningsleir.
  

Progresjon

Laget og klubben skal være bevisst på valg av turneringer ut fra alderstrinnet laget befinner seg på. Reiseavstanden til turneringer øker i takt med alderen. På denne måten sikrer man en progresjon i turneringstilbudet.

For å ivareta dette skal disse retningslinjene følges:
10 år og yngre:
Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil en times reise en vei).
11-12 år:
Disse spillerne skal delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene.  F.eks. Norway Cup er ikke aktuell.
Fra 13 år:
Nasjonalt.  
Internasjonalt. Forbeholdt etablerte satsingslag (egen beskrivelse). Deltakelse internasjonalt skal innebære sportslig fokus, ikke kun sosialt, og skal godkjennes av team sport, drift og utvikling.
 

 Valg av turnering

Ved valg av turnering bør laget vurdere en del faktorer. Det er viktig å planlegge i god tid, slik at det passer inn i familiens planer. Spillere, ledere og foreldre/foresatte bør involveres i prosessen ved valg av turnering.

For de yngste lagene vil det være avgjørende om foreldre/foresatte kan være med, derfor er det viktig å ta med disse på råd.

En stor turnering kan planlegges som et høydepunkt i sesongen. Den bør legges til sommerferien, da det kan være lettere å få med seg voksne.
 

 Likt tilbud til alle på samme alderstrinn i barnefotballen

Vi setter fokus på likhetsprinsippet i barnefotballen. Det innebærer at alle lag og spillere på samme alderstrinn skal ha mest mulig like muligheter.
 

Prioriteringer lokalt

Klubbens egne turneringer:

MFK Cup i mai

EatMoveSleep Molde i september

Følgende lokale turneringer er satt som prioritert fra klubbens side:

Romsdalscupen – info på romsdalscupen.no
Hydro Cup – info på hydrocup.no
Istad Cup – info på traeff.no
Rivalcup – info på rivalcup.no
Det er et prioritert ønske at flest mulig av våre lag deltar på en, eller flere av disse turneringene.

For øvrige turneringer oppfordrer vi til å søke på nettet, evt. kan dere henvende dere til sportslig administrasjon i breddeavdelinga.

 

Hvilke utgifter MFK Bredde?

Vi dekker påmelding til to eksterne turneringer for alle lag.

Lagene har selv ansvar for organisering og koordinering av reiser i forbindelse med turneringer. MFK Bredde dekker ikke reiseutgifter til turneringer.
 

Spørsmål?

Er dere i tvil om dere holder dere innenfor rammene av turneringsprofilen? Kontakt administrasjonen i breddeavdelinga.

Annonse fra Eliteserien: