Politiattest

Det er krav om politiattest i Molde Fotballklubb. Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen har vært gjeldene fra 2009. Politiattest framvises på breddekontoret.

Du kan lese mer om ordningen og søke elektronisk her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Husk at bekreftelse på formål må legges ved. Den finner du forhåndsutfylt HER. Sett inn navn og fødselsnummer og send som vedlegg til søknaden.

Annonse fra Eliteserien: